Internasjonal gruppe

Internasjonal gruppe er et støtteorgan for sekretariatet og styret i GeoForum i internasjonale faglige spørsmål. Den skal være representativt sammensatt av aktive utøvere innen internasjonal virksomhet.

Leder:

Tor Valstad (FIG)

Medlemmer:

Ivar Maalen-Johansen (ISPRS), NMBU

Kristoffer Kristiansen (ICA), Kartverket

Sverre Røed-Bottenvann (GI Norden), GeoForum

Sekretær:

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

International gruppe aktiviteter 2014

Annonser