Kommunal geomatikkonferanse -konferansen for bygg, plan og geodata

Kommunal geomatikkonferanse -konferansen for bygg, plan og geodata

Hva er ideelt og hvordan kan vi få utført dette i praksis? Mål med konferansen er å få frem mulighetene, synliggjøre utfordringer og hvordan deltakeren kan bruke dette i sitt arbeid ved å vise praktiske eksempler og erfaringer.

Programkomitéen vurderer å endre navn på konferansen for å synliggjøre konferansens bredde – enn så lenge heter den Kommunal geomatikkonferanse – konferansen for bygg, plan og geodata. Konferansen blir på Thon Hotel Lillestrøm 28. – 29. november.

Det legges opp til parallelle sesjoner for å kunne gå i dybden i noen av temaene. Samhandling mellom stat og kommune, heving av kvalitet på matrikkelen og kvalitet på andre data som benyttes i prosessen. Programkomitéen følger med om det gis føringer for utførelse i henhold til   matrikkelloven.

Det blir en egen plansesjon som bl.a. vil ta for seg Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) til planleggere spesielt. Bruk og tilgjengeliggjøring, samspill mellom private forslagstillere og kommunen for å få bedre kvalitet og mer effektive planprosesser, er noen av temaene på denne sesjonen.

Programmet er under planlegging. Endelig program foreligger i september.

GeoForums faggruppe bygg, plan og geodata har lagt føringer for innholdet på konferansen.

 

Programkomitéen består av:

Astrid S. Øie, Trondheim kommune. Leder i Faggruppa bygg, plan og geodata.

Eirik Heddeland Martens, Kristiansand kommune. Medlem i faggruppa bygg, plan og geodata

Henrik Løseth Jansen, Kartverket Bergen

Siv Byfuglien, Etnedal kommune, Medlem i faggruppa bygg, plan og geodata

Ståle Tilleri, Oslo kommune, plan og bygningsetaten. NITOs representant i komitéen

Marianne Meinich, GeoForum (sekretær)

 

Annonser