Medlem

Det skal lønne seg å være medlem i GeoForum, både for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer!

 

Som personlig medlem får du:

 • Redusert deltakeravgift på kurs og konferanser
 • Abonnement på “Posisjon” og “Kart og Plan”
 • Delta i faglige nettverk gjennom GeoForums lokalavdelinger
 • Mulighet for å søke stipend
 • Faglige studietilbud
 • Direkte informasjon om arrangementer
 • Studentmedlemmer får mulighet til å delta gratis på Geomatikkdagene

Årskontingent 2017:

Ordinær: 360 kroner

Studenter og pensjonister: 180 kroner

Personlige medlemmer som er ansatt hos bedriftsmedlemmer betaler 290 kroner i kontingent.

Meld deg inn som personlig medlem her

 

Som bedriftsmedlem får du:

 • Redusert deltakeravgift på kurs og konferanser for ansatte
 • Rabatt på annonser i “Posisjon” og på www.geoforum.no
 • Gratis stillingsannonser på www.geoforum.no
 • Fortrinnsrett og rabatt som utstiller på våre arrangementer
 • Abonnement på “Posisjon” og “Kart og Plan”
 • Påvirke faglig utvikling i Norge
 • Delta i faglige nettverk

Årskontingent 2016: 3.300 kroner

Meld deg inn som bedriftsmedlem her

 

Annonser