Alta kommune søker landmåler

Virksomhet for oppmåling og byggesak er organisert under tjenesteområdet Drift og utbygging. Tjenesteområdet består av 6 virksomheter – Kommunalteknikk, Brann og beredskap, Miljø, park og idrett, Bygg og eiendom, Oppmåling og byggesak, samt Renhold.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre oppmålingsforretninger i henhold til matrikkelloven
 • Eiendomsregistrering (Matrikkelføring)
 • Andre oppgaver knyttet til virksomhetens ansvarsområde kan også bli aktuelt

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyskole eller annen relevant utdanning innenfor fagområdet
 • Kan kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Kan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Positiv holdning og stå på-vilje
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Eiendomsrett/tingsrett.
 • Relevant erfaring og/eller annen utdanning innen fagområdet kan kompenserer for manglende utdannelse.
 • Kompetanse innenfor GIS (Geografiske informasjonssystemer) og geodata

I ansettelsesprosessen legges det stor vekt på personlige egenskaper som kommunikasjonsevner, positivitet, omstillings- og samarbeidsevner, egenmotivasjon, evne til å jobbe selvstendig og målrettet.

Vi tilbyr:

 • Interessant arbeid i et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.
 • Inngår i team med 3 andre landmålere.
 • Oppdatert teknologi og utstyr.
 • Trivelig arbeidsplass med gode vilkår for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår (ihht. gjeldene reglement)
 • Konkurransedyktig lønn
 • Vanlige kommunale ansettelsesbetingelser i henhold til lover, avtaler og reglementer. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Avspaseringsordning.

Tiltredelse: 1. april 2017, eller etter avtale

Krav om minst 2 referanser.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til virksomhetsleder Trond-Inge Heitmann , tlf 78 45 51 56/91 56 76 82.

Søknad sendes elektronisk på Alta kommunes hjemmeside – www.alta.kommune.no/ledige-stillinger.

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

Tilsetting i Alta kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.

Annonser