Bærum kommune søker geodatasjef

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.
Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg.

Tjenestested Geodata har ansvar for kartverk, eiendomsoppmåling, eierseksjonering, adressering og GIS. Bl.a. er utvikling av web-baserte kartapplikasjoner for ulike tjenesteområder viktige oppgaver. Geodata er en del av Plan- og bygningstjenesten som med til sammen 90 ansatte utgjør et sterkt og bredt fagmiljø i Kommunegården i Sandvika.
Til å lede Geodata mot nye mål ser vi etter en leder som har god kjennskap til fagområdets utfordringer og muligheter. Geodatasjefen har faglig ansvar, samt personal- og økonomiansvar, for sitt tjenesteområde og inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Kommunens verdier er åpenhet, mot og respekt, og ledere i Bærum kommune må bidra til å virkeliggjøre verdiene i samspill med andre ledere og medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede tjenestested Geodata med 15 kompetente medarbeidere,
 • Styre den daglige virksomheten gjennom prioriteringer, fordeling av ressurser og oppfølging
 • Være en pådriver i forhold til å videreutvikle tjenester og produkter
 • Organisatorisk og personalmessig oppfølging
 • Budsjett, regnskap og rapportering
 • Bidra til å en helhetlig ledelse av Plan- og bygningstjenesten

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis masternivå
 • Kompetanse og erfaring fra geodataområdet
 • Ledererfaring og gjerne erfaring fra omstillingsledelse
 • Kunnskap om og erfaring med digitale løsninger og innovasjon

Personlige egenskaper

 • At du er trygg og positiv, strukturert og god på samarbeid, fleksibel og utviklingsorientert.

Vi tilbyr

 • Interessante, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i trivelig arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Fleksitidsordning, god pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Bedriftsidrettslag, trimrom, låst sykkeparkering med garderobe og dusj
 • Tilgang på elbil og el-sykkel i jobb.
Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.
Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg
Annonser