Hole kommune søker ingeniør

 • St. kode 8084  Ingeniør, Eiendomslandmåler.
 • Arkivsaksnr. 17/557
 • Søknadsfrist 7.april
 • Tiltredelse snarest og senest 1.8.2017.

Stillingen er organisert under tjenesteområdet Samfunnsutvikling og rapporterer til leder for Areal og byggesak.
Hovedoppgaver og ansvar i stillingen:

 • Gjennomføre oppmålingsforretninger
 • Saksbehandling og oppfølging av eiendomsdanningssaker etter Matrikkelloven
 • Matrikkelføring / GIS
 • Andre tilgrensende oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Oppmålingsingeniør eller annen relevant utdanning innen geodata/oppmåling
 • Gode GIS- og IKT-kunnskaper
 • Praksis fra relevant offentlig virksomhet
 • Matrikkelførerbevis
 • Kunnskaper om/erfaring med WinMap kartprogram og Topcon oppmålingsutstyr

Personlige egenskaper:

 • Omgjengelig med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig, effektivt og selvstendig.
 • Handlekraftig, analytisk og strukturert.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et ekspansivt miljø og med oppmålingsforretninger i vakre omgivelser.
 • Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt leder Areal og byggesak Nina Halsne tlf. 32 16 11 78.
Kortfattet søknad så snart som mulig og senest innen 7.4.2017.

Søknaden må sendes inn via vårt søknadssenter her

Jfr. Offentlighetslovens § 25 kan navnet på søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om konfidensiell behandling i søknaden til kommunen.  Søkerens navn skal holdes skjermet inntil søknadsfristens utløp. CV kan bli brukt til utvidet søkerliste.

Annonser