Oslo kommune søker landmåler, vikariat – Vann- og avløpsetaten

Vi søker nå en Landmåler i et vikariat for perioden 01.05.2017-30.09.3018. Stillingen kan passe for en nyutdannet, men alle med relevant kompetanse er velkommen til å søke.
Stillingen er plassert i Avdeling for samfunn og kunde, Geografisk informasjonsseksjon, Geodataproduksjonsfunskjsonen.

Avdeling for samfunn og kunde skal ivareta og utvikle etatens kunde- og samfunnskontakt i nært samarbeid med resten av etaten. Avdelingen har et spesielt ansvar for etatens utadrettede virksomhet og har en nøkkelrolle i Vann- og avløpsetatens omdømmebygging.

Geodataproduksjonsfunksjonen har som hovedoppgave å ajourholde, forvalte og kvalitetssikre etatens ledningsdata. Ledningsdatabasen er grunnlaget for all planlegging av tiltak på Vann- og avløpsetatens ledningsnett. Din oppgave blir å bidra til at den stedfestede informasjonen om etatens ledningsnett er oppdatert, korrekt og tilgjengelig.

Arbeidsoppgaver

 • Innmåling, kvalitetskontroll og registrering av ledningsinformasjon.
 • Bidra med kartleveranser til interne brukere i VAV og til eksterne kunder.
 • Delta i vårt kvalitetsprosjekt og i andre prosjekter
 • Andre landmålingsoppdrag etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet innen landmålingsfag, GIS/Geomatikk, byggfag eller lignende vil bli foretrukket, men relevant kompetanse og erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Praktisk erfaring innen landmåling er en fordel.
 • Prosjektkompetanse og eller erfaring er en fordel
 • Må ha førerkort klasse B
 • VA-kompetanse er en fordel
 • Det er ønskelig med generell GIS-kompetanse for å kunne registrere innmålte data i etatens ledningsdatabase (for tiden Gemini programvare).
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • God fysisk helse da det må påregnes fysisk krevende feltarbeid
 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du liker å jobbe med digitale verktøy og er motivert til å bruke ny teknikk for å utvikle våre metoder og arbeidsprosesser
 • Du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
 • Du har god planleggings og gjennomføringsevne
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i Norges største kompetansemiljø innen vann- og avløp
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Årslønn p.t. fra kr. 502 900 – 512 100 avhengig av kompetanse og erfaring

Søknaden merkes med  Ref. nr.: 3370590874

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Annonser