Oslo kommune VAV søker overingeniør

Vil du være med å påvirke neste generasjons GIS-utvikling?
GIS-utviklingsfunksjonen er organisert under Geografisk informasjonsseksjon, som er en del av Avdeling for samfunn og kunde. Seksjonen har 18 engasjerte medarbeidere som ivaretar etatens ledningsinformasjon og annen stedfestede informasjon. Applikasjonsforvaltning og utvikling av nye digitale tjenester er sentrale oppgaver for funksjonen.
GIS-utvikling jobber opp mot fagmiljøene for å tilrettelegge for digitale tjenester. Vi bruker ESRI-teknologi for å utvikle nye tjenester og transformere eksisterende applikasjoner til neste-generasjon løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for ESRI- programvare og Geocortex, herunder installasjon av programvare på servere, applikasjonsdrift og opplæring av superbrukere.
 • Tilgjengeliggjøre stedfestede informasjon for interne og eksterne brukere
 • Automatisere analyse-/ prosesseringstjenester
 • Aktivt delta og bidra til videreutvikling og nyutvikling av våre digitale tjenester
 • Sikre at digitale tjenester oppfyller krav om informasjonssikkerhet
 • Lede utviklingsprosjekter og delta/bidra i andre prosjekter
 • Systemforvaltning, brukerstøtte og rådgiving innenfor etatens ulike GIS-systemer
 • Aktivt samarbeid med andre interne og eksterne utviklingsteam

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet i GIS/Geomatikk
 • Dokumentert erfaring med ESRI teknologi, Geocortex og FME
 • Erfaring og kjennskap med mobiltjenester
 • Fordel med kjennskap til og erfaring med Python og javascript
 • Prosjektkompetanse er en fordel
 • Fordel med kjennskap /erfaring med standardisering SOSI/BIM/3D
 • God forståelse mellom teknologisk anvendelse og arbeidsprosesser innenfor VA-faget
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Du skal kunne sikkerhetsklareres i henhold til kravene i Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) med forskrifter

Egenskaper

 • Du er engasjert i GIS og liker å holde deg faglig oppdatert
 • Du trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Du jobber systematisk, strukturert og selvstendig samt har god gjennomføringsevne
 • Du liker å samarbeide på tvers av fagmiljøer samt jobbe i team
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i Norges største kompetansemiljø innen vann- og avløp
 • Fokus på teknologi, innovasjon og nytenking
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Fleksibel arbeidstid

Om arbeidsgiveren

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av
høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Annonser