Professorat i geomatikk på NTNU

Institutt for bygg- og og miljøteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har ledig en stilling i geomatikk (3D datainnsamling og digital modellering).

Stillingen har særlig ansvar for undervisning og forskning innen metoder og teknologi knyttet til innsamling av 3D data for etablering av digitale modeller. Masterutdanning innen geomatikk ved NTNU ligger under Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT. Både utdanning og forskning innen geomatikk er således sterkt knyttet til generell datateknologi. Stillingen vil også være tilordnet arbeidsoppgaver innen den grunnleggende geomatikkutdanningen ved Studieprogram for bygg- og miljøteknikk. For å bli vurdert for stillingen må søkeren ha en bred bakgrunn innen geomatikk, god kjennskap til relevant datateknologi samt kunne dokumentere kompetanse innenfor 3D datafangst og digital modellering. Søkeren må kunne vise til spesiell kompetanse innen flere områder som laserskanning, bildebasert 3D datafangst (f.eks. ved hjelp av droner), satellittfjernmåling, samt dataflyt i hele prosessen fra innsamling av til ulik bruk av data.

Fullstendig utlysning finnes på:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/137281/professorship-in-geomatics-3d-data-acquisition-and-digital-modelling-iv-108-17

Annonser