Sarpsborg kommune søker GIS-ingeniør

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidsstedet er i Sarpsborg rådhus som ligger sentralt i Sarpsborg sentrum like ved idylliske Kulåsparken. Stillingen er organisert i kommuneområde samfunn og tilhører enhet byggesak, landbruk og kart. Team kart består av 13 årsverk og har ansvar for oppgaver innenfor fagområdene eiendomsoppmåling, matrikkelføring, deling av eiendom, seksjonering, kartforvaltning/GIS og eiendomsskatt.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak knytte seg til drift, utvikling og tilrettelegging av webbaserte kartløsninger/kartapper for interne og eksterne brukere. Stillingen vil ha ansvar for å holde enkelte kartdatabaser ajour, men dette vil være et mer periodevis arbeid og ikke et kontinuerlig ajourhold. Det samme gjelder for andre oppgaver på fagområdet, som produksjon av temakart, analyser mm.

Krav til utdanning

Relevant utdanning fra høgskole/universitet på bachelor-/masternivå. Lang erfaring med tilsvarende oppgaver kan erstatte manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har engasjement for arbeidsoppgavene og som tar initiativ for å øke kvaliteten på tjenestene vi leverer. Du liker å jobbe sammen med ulike typer mennesker, og arbeider like godt selvstendig som i team. God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne er påkrevd. Sist men ikke minst så er vi ute etter en person med godt humør som ønsker å bidra til det gode arbeidsmiljøet vi har i dag.

Erfaring

  • Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.
  • Det er en fordel med erfaring fra bruk av ESRI programvare (ArcGIS), Norkart programvare (GISLINE) og FME.
  • Det er en fordel med erfaring i å utvikle kart og apper for en organisasjon med ArcGIS online.
  • Det er en fordel med erfaring i programmering (phyton, javascript, html, evt. andre GIS relevante språk).

Vi tilbyr

  • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Tverrfaglig miljø og nettverk.
  • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmulighet

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Annonser