Ski kommune søker overingeniør geodata

Nordre Follo kommune etableres 1. januar 2020 og vil bestå av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen vil ha rundt 60.000 innbyggere. Geodata-avdelingen vil ha en viktig rolle med mange arbeidsoppgaver på veien til ny kommune

Annonser