Sortland kommune søker GIS-trainee

Beskrivelse

Enheten tekniske tjenester består av avdelingene Geodata, Kommunalteknikk, Plan & Byggesak, og Naturforvaltning. Geodata har til sammen 6 årsverk (inkl. traineestillingen). I ansvarsområdet inngår blant annet kartvedlikehold og -publisering, registrering og måling av grunneiendommer, samt forvaltning av kommunens GIS-system og Matrikkel. Avdelingen har egen oppmålingsbil.

Avdelingen skal yte god service, og levere effektive og gode tjenester til kommunens ansatte, innbyggere og næringsliv. Dette skjer ved en løpende utvikling av moderne løsninger med god tilgjengelighet. GIS er et viktig verktøy også for den øvrige kommunale organisasjonen. Sortland kommune bruker programvarene GISLINE, ArcGIS og QGIS og bruker Topcon GPS-utrustning ved oppmåling.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver kan omfatte alle arbeidsoppgaver i avdelingen og presiseres avhengig av kandidaten. Kort oversikt av relevante arbeidsoppgaver på avdeling Geodata:

– kommunale oppgaver innen datafangst og GIS

– støtte plankart-prosessen (inkl. planregister)

– levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosesser (blant annet 3D-modellering og analyser)

– utvikling av Internett/intranett-applikasjoner med GISLINE og ArcGIS

– arbeid etter matrikkelloven (matrikkelføring og matrikkelforvaltning)

– støtte til andre avdelinger blant annet med oppmålingsforretning i utbyggingsprosjekter og VA-database

– rådgiving innen fagfeltet

– andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Vi søker deg som

– har utdanning på master-/bachelornivå innenfor relevante fagfelt

– åpenhet og nysgjerrighet rundt GIS og/eller IT generelt er en forutsetning.

– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

– evne til å jobbe selvstendig og samtidig ha evner til samarbeid

– har førerkort klasse B

Erfaring fra andre typer arbeidsoppgaver eller utdanningsretninger vil ha betydning og være relevant, selv om søker ikke har den primært omsøkte fag- eller yrkesbakgrunn. Derfor oppfordres også søkere med annen relevant utdanning / praksis til å søke.

Vi kan tilby deg

– En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester

– mulighet for kompetanseheving via e-lærning og andre fagkurs

– solid forståelse av GIS-bransjen, det IT-området som er i sterkest vekst

– personlig oppfølging og egen mentor

– lønn i henhold til kvalifikasjoner

– utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner

– variert arbeid i et positivt miljø

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mangfold” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for

hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Annonser