Styret Finnmark

Leder
Egil Ramberg
Sør-Varanger kommune
Telefon: 93 26 81 78

Styremedlem
Hans Gunnar Guttorm
Karasjok kommune

Kasserer
Anita Kjellmann
Geonord AS

Sekretær
Elisabeth Mietinen
Sør-Varanger kommune

1. Vara
Steinar Ittelin
2. Vara
Per Stene

Revisor
Dag Nilsen

Annonser